DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

! A K T U Á L N Ě !


 

I N F O R M A C E

Oznamujeme,

že od 18. května 2015 budou stránky obce na nové webové adrese

http://www.zaravice.cz/

V současné době probíhá přenos informací ze stránek http://www.zaravice.wbs.cz/ na nové stránky obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Žáravice vyzývá občany,

kteří by měli zájem o sekání a úklid obecních ploch, aby se přihlásili  do 30.3.2015  na  obecním  úřadě. Zde také obdržíte každé pondělí od 18.30 hod. bližší informace k uvedené nabídce.

Ing. Miroslav Lopatář - starosta obce


Upozorňujeme všechny občany,

že v poslední době se rozmáhá kácení stromů v lesích našeho obecního úřadu, ale i v lesích okolních obcí. 

Důrazně upozorňujeme, že podobné krádeže budou řešeny ve spolupráci s PČR a přestupkovou komisí Městského úřadu Přelouč.

 

Ing. Miroslav Lopatář - starosta obce

 

 

 

 

 


 


Pozvánka na Novoroční ohňostroj 2015
Obec Žáravice
srdečně zve
své občany a přátele obce
dne 31. prosince 2014 ve 24:00 hodin na hřiště ke společnému přivítání nového roku 2015 novoročním ohňostrojem.

 

 


 

 


Žáravičtí hasiči opět v čele!!!!, tentokrát i ženy.

BLAHOPŘEJEME

 

 


OBEC  ŽÁRAVICE

Žáravice 29, pošta 533 16 Vápno u Přelouče

tel : 466 946 235, 774 946 235                             IČO 00274640, ou.zaravice@worldonline.cz

Výzva k podání podnětů k územnímu plánu.

Obec Žáravice  zahájila přípravné práce k pořízení nového „Územního plánu Žáravice“, který nahradí v současnosti platnou územně plánovací dokumentaci „Územní plán Žáravice“ (platnost ÚPO, zpracovaného dle předchozí právní úpravy skončí dle zákona 183/2006 Sb. k 31.12.2020). Zastupitelstvo obce vyzývá občany k podání námětů a připomínek k řešení  ÚP týkajících se rozvoje obce Žáravice a dále k podání případných požadavků ze strany vlastníků nemovitostí a pozemků.

Připomínky a návrhy je nutno podat písemně se zákresem v katastrální mapě s vyznačenou zájmovou lokalitou a předpokládaným záměrem. Pro snadnější komunikaci do žádosti napište emailovou adresu a telefonní číslo.

Podání žádosti o zařazení pozemků do ÚP nezakládá obci Žáravice povinnost toto učinit. Náměty, připomínky a požadavky budou předány pořizovateli, resp. zpracovateli  územního plánu a budou zhodnoceny v souladu se zákonem 183/2006 Sb. v rámci procesu pořízení ÚP.

Prosíme občany, aby sledovali úřední desku obce, na které bude oznámeno zahájení projednání 1. fáze pořízení ÚP, tedy projednání návrhu zadání ÚP Žáravice. Pokud možno, Vaše připomínky podávejte ve lhůtě, která bude na oznámení uvedena.

Jednotlivé kroky pořízení ÚP budou oznamovány veřejnou vyhláškou, proto je nutno sledovat informace  uvedené k ÚP na úřední desce.

V Žáravicích  29.10.2013                                                                              

                                                                                                                         Ing. Miroslav Lopatář

                                                                                                       starosta obce

 


INFORMACE

k projektu modernizace odbavovacího systému integrovaného rozvoje dopravy

Královéhradeckého a Pardubického kraje

(soubory ke stažení a čtení)

http://zaravice.wbs.cz/iredo_2013_-_info/letak_cipova_karta_iredo.pdf

http://zaravice.wbs.cz/iredo_2013_-_info/podminky_pro_vydani_a_vyuzivani_cipove_karty_iredo.pdf

http://zaravice.wbs.cz/iredo_2013_-_info/zadost_o_cipovou_kartu_iredo.pdf


32 | 22. srpna 2013 | inzerce Východní Čechy

02-0562

Projekt modernizace odbavovacího systému integrovaného rozvoje dopravy

Královéhradeckého a Pardubického kraje

ČIPOVÁ KARTA IREDO

Postupně nahradí stávající vícedenní papírové a přestupní papírové jízdenky.

Cestující se s ní budou prokazovat při cestování v rámci všech autobusů a vlaků Královéhradeckého a Pardubického kraje zapojených do Integrovaného dopravního systému IREDO.

Karta bude fungovat také jako elektronická peněženka pro nákup jednorázové jízdenky. Je především vhodná pro cestující, kteří dojíždějí denně např. do školy nebo do zaměstnání.

Při nákupu vícedenní nebo zónové jízdenky na železniční stanici nebo v autobuse, dojde k jejímu nahrání na čipovou kartu. Současně bude cestujícímu vydán daňový doklad, sloužící ke kontrole platnosti karty i k případné reklamaci.

Kontrola platnosti jízdenky bude probíhat přiložením čipové karty k odbavovacímu zařízení v autobuse, k přenosné pokladně průvodčího ve vlaku nebo ke čtečce revizora.

Budou v prodeji papírové jízdenky?

V platnosti i nadále zůstává papírová jízdenka zakoupená při nástupu a uplatněná na příslušném spoji a jednodenní papírová síťová jízdenka. Ke změnám dochází u vícedenních jízdenek. Prodej vícedenních papírových jízdenek bude ukončen. Nově bude prodej vícedenních jízdenek podmíněn nahráním na čipovou kartu IREDO.

Termíny ukončení platnosti jednotlivých typů vícedenních papírových jízdenek:

7denní jízdenka končí dnem 6. 10. 2013

30denní jízdenka končí dnem 29. 10. 2013

90denní končí dnem 28. 12. 2013

Platnost papírové přestupní jízdenky je do 31.12.2013. Po tomto datu bude přestupní jízdenka nahrávána na čipovou kartu IREDO.

Mohu na jízdném ušetřit?

Určitě ano. Pokud jste pravidelným cestujícím, který využívá veřejnou dopravu při cestě do školy či do práce, vyplatí se Vám pořídit čipovou kartu IREDO a čerpat výhody vícedenního jízdného.

Příklad:

Jednotlivá jízdenka z Hradce Králové do Pardubic činí 34 Kč. Pokud budete cestovat v pracovním týdnu zaplatíte za pět jízd tam a zpět 340 Kč. Při použití čipové karty IREDO a nahráním sedmidenního jízdného zaplatíte 272 Kč. U třicetidenního a devadesátidenního jízdného je výsledná úspora větší.

Jakým způsobem získám kartu?

Již od 1.8.2013 lze podat žádost o čipovou kartu IREDO na kontaktních místech a od 1.9.2013 i prostřednictvím elektronického formuláře na www.oredo.cz. Čipová karta bude vyhotovena do 14 dnů od podání žádosti. Žádost můžete také podat v obsluhovaných stanicích Českých drah. U nezletilých do 15 let vyřizuje žádost i vyzvednutí zákonný zástupce, který předloží rodný list žadatele nebo svůj platný občanský průkaz, ve kterém má dítě zapsáno.

Kde čipovou kartu koupím?

Jaké dokumenty budu potřebovat k získání karty?

K získání personifikované karty budete potřebovat:

- vyplněnou žádost o čipovou kartu IREDO

- doklad totožnosti/ občanský nebo jiný průkaz obsahující jméno, datum narození a fotografii/

- průkazovou fotografii /3,5x4,5mm/

- žáci a studenti - potvrzení o studiu v předtištěné kolonce žádosti anebo platný žákovský průkaz

Zažádat také můžete o anonymní čipovou kartu, která má omezenou funkčnost a lze jí použít pouze jako elektronickou peněženku. Tato čipová karta bude vystavena na počkání na kontaktních místech.

Kolik Kč zaplatím za vydání karty?

Za vydání karty zaplatíte 150,- Kč. Děti, žáci a studenti zaplatí do konce letošního roku 80,- Kč. Platnost karty bude 6 let.

 

2 Broumov Přadlácká 62 Po-Pá 7:30-12:00 13:00-16:30

3 Hradec Králové Riegrovo nám. 914/2 Po-Ne 6-18:45

4 Hradec Králové Nerudova 104 Po-Čt 8-17, Pá 8-15 (po předchozí domluvě email/telefon příjem žádosti kdykoliv)

5 Jičín 17. listopadu 861 Po, Út, Čt, Pá 7-11:30, 12-14:30, St 7-11:30, 12-16:30

6 Náchod Kladská 286 Po-Pá 7-15:00

7 Rychnov nad Kněžnou Soukenická 242 Po-Pá 7:00 - 15:30

8 Vrchlabí Lánovská 1527 Po, St, Pá 8:30-14:45, Út, Čt 8-15:15

9 Trutnov Říční 56 Po- Pá 7:30-11, 12-15

10 Nový Bydžov Masarykovo náměstí 2 Po-Pá 7-15

11 Dvůr Králové nad Labem 17. Listopadu 1076 Po-Pá 11-15

12 Svoboda nad Úpou Nádražní 501 Po-Pá 7-14

13 Hořice Havlíčkova 2168 autobusové nádraží Po-Pá 8:00-11:00 11:30-16:00

14 Chrudim Čs. armády 702 Po, St 6:30-16:30 (o prázdninách do 14:30), Út, Čt, Pá 6:30-14:30

15 Jevíčko Brněnská 558 Po, St 7-10:30 12:30-17, Út, Čt, Pá 7-10:30 12:30-14

16 Lanškroun Nádražní 165 Po 8-10 14-17, Út-Čt 8-10 12-13 St 8-10 12-17

17 Litomyšl Mařákova 1087 Po 7:30-9 12:30-17, Út-Čt 7:30-9 12:30-14 St 7:30-9 12:30-17

18 Pardubice náměstí Jana Pernera 217 Po-Ne 00-24

19 Svitavy Malé náměstí 24 Po 7-11 12:30-17, Út, Pá 7-11 12:30-14, St 7-11 12:30-17:00, Čt 7-11 12:30 -13

20 Ústí n. O. Lochmanova 177 Po 9-11:30 13-17, Út, Pá 9-11:30 13-14:30, St 9-11:30 13-17, Čt 9-11:30

21 Holice Bratří Čapků č.p. 951 Po-Pá 6:30-11, 11:30-14:30

22 Vysoké Mýto Jiřího z Poděbrad 526 Po 7-11:30 12-17, Út, Pá 7-11:30 12-15, St 7-11:30 12-17, Čt 7-11:30 12-13:30

23 Polička Palackého nám. 160 Po-Pá 8-17, So 9-12 (září až červen) Pá 8-18 So, Ne 9-12, 13-15 (červenec, srpen)

24 Přelouč Dukelské náměstí 306 Po-Ne 5-21

25 Česká Třebová Náměstí Jana Pernera 579 Po-Čt 6-15 , Pá 6-16:30, Ne 12-20

 


Pomoc obcím postiženými povodněmi

Diakonie Broumov pořádá mimořádnou sbírku použitého čistého ošacení, dek a ostatního textilního materiálu, dále holinek, lopat a repelentů na pomoc oblastem postiženým povodněmi. Ze zkušeností minulých let je známo, že obce si základní hygienické potřeby zakoupí samy a měly přebytek balené vody a Sava.

Sbírka v naší obci se uskuteční ve dnech 11. a 13. června, tj. v úterý a ve čtvrtek v budově obecního úřadu vždy od 18 do 19 hodin.

Všem občanům děkujeme za pomoc lidem, kteří to opravdu velmi nutně potřebují. Po 17. červnu si diakonie uvedené věci sama odveze.

 


 

 


Nové autobosové jízdní řády jsou ve složce

JÍZDNÍ ŘÁDYOBEC  ŽÁRAVICE

Žáravice 29, pošta 533 16 Vápno u Přelouče

tel : 466 946 235, 774 946 235                                    IČO 00274640, ou.zaravice@worldonline.cz

Výsledky druhého kola přímé volby prezidenta České republiky konané ve dnech 25.1. a 26.1. 2013

Volební okrsek č. l – Obec Žáravice

Počet voličů celkem :           112

Počet zúčastněných voličů :   76             (67,86%)

Počet platných hlasů :             75

                                                          Hlasů                % z platných hlasů

Ing. Miloš Zeman                    65                        86,66

Karel Schwarzenberg             10                        13,33         

                                                                                             zapisovatelka OVK

                                                                       Hamrníková Michaela 

 


Co se chystá v autobusové dopravě - dopis starostům

 

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

Zastupitelstvo Pardubického kraje při svém jednání dne 13. 12. 2012 schválilo rozpočet Pk pro rok 2013, jehož součástí je i část vymezená pro autobusovou dopravní obsluhu.  Snížený schválený objem finančních prostředků pro rok 2013 nás zavazuje objednat výrazně nižší objem autobusových kilometrů, než tomu bylo v předcházejícím období. Vzhledem k tomu, že jakékoliv drobné zásahy do současného systému taktové autobusové dopravy by byli nekoncepční, a v naprosté většině případů by znamenaly zhoršení dopravní obsluhy, považuji za jedinou možnost realizace rozpočtových omezení nabídnout celému Pk jako výchozí pozici pro změnu jízdního řádu s platností od 3.3. 2013, jízdní řád z konce roku 2011.

Na níže uvedeném odkazu máte k dispozici původní jízdní řady platné v roce 2011.

http://www.pardubickykraj.cz/dopravni-obsluznost/72728?managePreview=ok&language=1

Na dalším odkazu máte k dispozici současně platné jízdní řády.

http://www.oredo.cz/cz/jizdni-rady.html

Prosím zpracujte své připomínky a návrhy. Vaše podněty na zkvalitnění projednáme na společných připomínkových řízeních, jejichž termíny jsou uvedeny v příloze tohoto dopisu.

Výchozí jízdní řády

http://zaravice.wbs.cz/jr2013_navrh_z_ku/vychozi_j.r._1_011.pdf

http://zaravice.wbs.cz/jr2013_navrh_z_ku/vychozi_j.r._2_011.pdf

Součastné jízdní řády

http://zaravice.wbs.cz/jr2013_navrh_z_ku/souc_j.r__1_.pdf

http://zaravice.wbs.cz/jr2013_navrh_z_ku/souc_j.r__2_.pdf


Z Á P I S     D Ě T Í     D O     1.   T Ř Í D Y

Zápis dětí do 1. třídy V ZÁKLADNÍ ŠKOLE VÁPNO

SE USKUTEČNÍ V ÚTERÝ 22. 1. 2013 OD 16:00  HODIN

Zákonní zástupci předloží rodný list dítěte, doklad o trvalém bydlišti a zdravotní průkaz

 


Obecní úřad Žáravice

zve občany

dne 18. 1. 2013 od 18:00 hod.

do místního pohostinství na přednášku doc. Teplého.

Téma přednášky: Pardubicko ve středověku, Pernštejnové, rybniční soustava


OBEC  ŽÁRAVICE

Žáravice 29, pošta 533 16 Vápno u Přelouče

tel : 466 946 235, 774 946 235                             IČO 00274640, ou.zaravice@worldonline.cz

Výsledky první přímé volby prezidenta České republiky konané ve dnech 11. a 12.ledna 2013

Volební okrsek č.l – Obec Žáravice

Počet voličů celkem :                 112

Počet zúčastněných voličů :         81                            72,32 %

Počet platných hlasů :                  80

                                                            Hlasů                         % z platných hlasů

Ing. Miloš Zeman                                25                                    31,25

Jiří Dienstbier                                      25                                    31,25

Ing. Jan Fischer, CSc.                         15                                    18,75

Karel Schwarzenberg                            6                                      7,5

Prof. JUDr. Vladimír Franz                   4                                      5

MUDr. Zuzana Roithová, MBA            2                                      2,5

Ing. Jana Bobošíková                             2                                     2,5

MUDr. Přemysl Sobotka                        1                                    1,25

Taťána Fischerová                                  0                                    0

 

zapisovatelka OVK

Hamrníková Michaela

 http://zaravice.wbs.cz/leden2013/s42bw-113010809250.pdf

http://zaravice.wbs.cz/leden2013/s42bw-113010809251.pdf

 

 


Mapa návrhu nového uspořádání pozemků KPÚ Žáravice

Mapa návrhu nového uspořádání pozemků KPU Žáravice.pdf

 

D Ů L E Ž I T É   U P O Z O R N Ě N Í   !!!

Jak všichni víte, dochází v současné době k odbahnění rybníka Na Hradech. Část bahna je vyvezena na louku pod hrází.

Dbejte zákazu vstupu na stavbu, aby nedošlo k zbytečné tragedii.

 


 


Vyšel 

ŽÁRAVÁK

 

Od   29. 10. 2012 jsou úřední hodiny

p o n d ě l í      od 18:00   do 20:00 hod.


 

 

 


 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Změna adresy MěÚ Přelouč
 
Městský úřad Přelouč oznamuje, že od 20. února 2012 dochází ke změně korespondenční adresy.
 
 
Nová korespondenční adresa pro Městský úřad Přelouč bude od tohoto data
ul. ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, 535 33 Přelouč.
 
Současně se změnou adresy dojde k tomuto datu ke změně umístění úřední desky.
Úřední deska bude umístěna na levém boku budovy městského úřadu.
 
Rovněž dochází k částečné změně telefonních čísel  - zůstává číslo podatelny : 466 094 111 begin_of_the_skype_highlighting            466 094 111      end_of_the_skype_highlighting
Aktuální telefonní seznam bude dodatečně umístěn na úřední desku a webové stránky města – www.mestoprelouc.cz.