DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Složení OZ‚ komise a výbory

 
Nejvyšším orgánem obce je 7 členné zastupitelstvo, jehož funkční období je čtyřleté. Zastupitelstvo zřizuje Finanční a Kontrolní výbor. Obec je navenek je zastupována starostou. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta.
 
Důvod a způsob založení
Obec Žáravice v současném pojetí vznikla jako součást obecního zřízení na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení). Právní postavení obcí je zakotveno základním zákonem státu - Ústavou České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.). Obecní zřízení v současné době upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů. Obec je základním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území. Má vlastní majetek, hospodaří podle vlastního rozpočtu, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
 
 
StarostaIng.  Miroslav  LOPATÁŘ
 
Místostarosta:  Lucie Panchartkovová
 
Členové zastupitelstva:       

                                 Vondruška Jan

                                 Panchartek Pavel

                                 Veselá Růžena

                                 Firbasová Iva

                                 Fiala František

 
Složení výborů a komisí:
 
                        Finanční výbor:                                        vedoucí: Vondruška Jan
                                                                        členové výboru         Čermák Jindřich, Hamrníková Michaela
                        Kontrolní výbor:                                      vedoucí:  Panchartek Pavel          
                                                                        členové výboru          Barešová Hana, Panchartek Pavel ml.        
                        Komise životního prostředí a sociální :  předsedkyně : Veselá Růžena    
                                                                       členové komise           Bareš Vladimír, Veselý Stanislav st.
                        Komise kulturní a školská :                    předsedkyně : Firbasová Iva
                                                                      členové komise            Fiala František, Panchartková Lucie, Panchartková Naďa