DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Program jednání zastupitelstva 2015

Vítejte v sekci Program jednání zastupitelstva 2015

 

 

OBEC  ŽÁRAVICE

Žáravice 29, pošta 533 16 Vápno u Přelouče

tel : 466 946 235, 774 946 235                                     IČO 00274640, ou.zaravice@worldonline.cz

 
Druhé veřejné zasedání Zastupitelstva obce Žáravice r. 2015 se uskuteční  :
 
Datum:   12.5.2015
Čas:        19:00 hod.
Místo:     Obecní úřad
 
Návrh programu zasedání:
 1. Zahájení.
 2. Kontrola usnesení.
 3. Volba ověřitelů zápisu.
 4. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2014.
 5. Závěrečný účet obce za rok 2014.
 6. Rozpočtové opatření 1/2015.
 7. Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu OO PČR Přelouč za rok 2014.
 8. Přístupová cesta přes pozemek p.č.560, LV 1001, opětovné projednání požadavku p.Dagmar Seidlové.
 9. Různé.
 10. Diskuse.
 11. Usnesení.
 12.  Závěr.
Žáravice  4.5.2015
Ing. Miroslav Lopatář - starosta obce
 
První veřejné zasedání Zastupitelstva obce Žáravice r. 2015 se uskuteční  :
 
Datum:   26.2.2015
Čas:        19:30 hod.
Místo:     Obecní úřad
 
Návrh programu zasedání:
 1. Zahájení.
 2. Kontrola usnesení.
 3. Volba ověřitelů zápisu.
 4. Rozpočet obce na rok 2015.
 5. Záměr obce Žáravice o odkoupení, směně a prodeji pozemků se zřízením věcného břemene.
 6. Požární řád obce.
 7. Oprava chodníků Žáravice – II.etapa
 8. Správní řízení
 9. Územní plán obce, navrhovaná změna.
 10. Veřejnoprávní smlouva 1/2015 o sociálně-právní ochraně dětí.
 11. Žádost o finanční dar pro nadační fond Rafael.
 12. Žádost o finanční příspěvek Mysliveckému sdružení Sopřeč o.s., pomoc při údržbě vysázených lesních porostů.
 13. Sekání obecních ploch v letní období.
 14. Zhotovení obecních symbolů.
 15. Záměr s ZD Chýšť o odběru biologicky rozložitelného odpadu.
 16. Přidělení čísla popisného.
 17. Diskuse.
 18. Usnesení.
 19.  Závěr.
 
Žáravice 18.2.2015
 
Ing. Miroslav Lopatář - starosta obce