DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

SYMBOLY OBCE ŽÁRAVICE

Vítejte na stránce zaravice.wbs.cz v sekci SYMBOLY OBCE ŽÁRAVICE

 

SYMBOLY  OBCE   ŽÁRAVICE
           
        Právo užívat obecní symboly uděluje předseda Poslanecké sněmovny podle § 34a zákona č.128/2000 Sb.,o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 29 odst.3) zákona č 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, na základě doporučení sněmovního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Žádosti o udělení obecních symbolů projednává podvýbor pro heraldiku a  vexilologii, který ustavuje expertní skupinu, která je jeho poradním orgánem a je složena z odborníků v oboru heraldiky ( nauka o znacích ) a a vexilologie ( nauka o vlajkách )
 
Rozhodnutím č.19 předsedy Poslanecké sněmovny ze dne 16.7.2014 byl naší obci udělen znak a vlajka.
 
 Znak a vlajka  naší obce vychází z těchto konkrétních figur :
1. Heroldská (tj. geometrickým dělením štítu konstituovaná) figura černo-zlatého šachování (v polceném štítě) pochází z erbu Bořků z Miletínka a připomíná tedy v literatuře uváděnou první zmínku o vsi Žáravice z roku 1436, kdy král Zikmund ves postoupil Diviši Bořkovi z Miletínka.
2. Obecná (tj. z reality převzatá a adekvátně graficky stylizovaná) figura zubří hlavy s houžví v nozdrách pochází z erbu Pernštejnů a symbolizuje tedy dlohodobou vazbu vsi Žáravice k panství Pardubice v majetku uvedeného rodu, který od konce 15. století držel k Pardubicím jak samotnou ves, tak i obě někdejší tvrze, které se v souvislosti se vsí v literatuře uvádějí, tj. lokality „Sušiny“ (mimo území obce) a „Na hradech“.
3. Obecná figura plamenů představuje tzv. mluvící znamení obce, tj. znamení odkazující na název obce, který se vysvětluje jako odvozený od adjektiva „žáravý“ a substantiva „žár“, jež koresponduje (podobně jako jména obcí „Zhoř“, nebo „Žďár“) se vznikem osídlení na půdě získané ke vzdělávání pálením (žářením) lesního porostu.
 
Znak obce – popis
        Vpravo polcený štít. Pravé pole černo – zlatě šachované, v levém stříbrném poli černá zubří hlava s zlatými rohy a houžví nad červenými plameny.
 
 
Vlajka obce – popis :
        List tvoří černo-žlutě šachovaný (3x8) žerďový pruh široký čtvrtinu délky listu a tři vodorovné pruhy, bílý, červený a bílý, v poměru 6:1:1. Uprostřed listu černá zubří hlava se žlutými rohy a houžví. Poměr šířky k délce je 2:3.