DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Program jednání zastuputelstva 2014

Vítejte v sekci Program jednání zastuputelstva 2014


 

OBEC ŽÁRAVICE

Žáravice 29, pošta 533 16 Vápno u Přelouče

tel : 466 946 235, 774 946 235                                                        IČO 00274640, ou.zaravice@worldonline.cz

Sedmé veřejné zasedání Zastupitelstva obce Žáravice r. 2014 se uskuteční :
 
Datum:   22.12.2014
Čas:        19:00 hod.
Místo:     Obecní úřad
 
Návrh programu zasedání:
 1. Zahájení.
 2. Kontrola usnesení.
 3. Volba ověřitelů zápisu.
 4. Dodatek č.1/2015 ke smlouvě č.110/2002 o svozu odpadu.
 5. Rozpočtové provizorium – leden a únor 2015.
 6. Plnění rozpočtu obce k 30.11.2014.
 7. Rozpočtové opatření 3/2014.
 8. Pracovní náplně  zastupitelů.
 9. Směrnice o inventarizaci – Plán inventur na rok 2014.
 10. Různé.
 11. Diskuse.
 12. Usnesení.
 13. Závěr.
 
 
Žáravice 14.12.2014
                                                                                        Ing. Miroslav Lopatář - starosta obce

 

 


OBEC  ŽÁRAVICE

Žáravice 29, pošta 533 16 Vápno u Přelouče

tel : 466 946 235, 774 946 235                                                        IČO 00274640, ou.zaravice@worldonline.cz

 

Šesté veřejné zasedání Zastupitelstva obce Žáravice r. 2014 se uskuteční :

Datum:   17.11.2014

Čas:       20.00 hod.

Místo:    Obecní úřad

Návrh programu zasedání:

 1. Zahájení.
 2. Kontrola usnesení.
 3. Volba ověřitelů zápisu.
 4. Programové prohlášení nového zastupitelstva obce.
 5. Jednací řád zastupitelstva obce.
 6. Složení výborů a komisí.
 7. Různé.
 8. Diskuse.
 9. Usnesení.
 10. Závěr.

Žáravice 10.11.2014

                                                                                                Ing. Miroslav Lopatář - starosta obce


OBEC ŽÁRAVICE

Žáravice 29, pošta 533 16 Vápno u Přelouče

tel : 466 946 235, 774 946 235                                                        ou.zaravice@worldonline.cz IČO 00274640                                         

 

Čtvrté veřejné zasedání Zastupitelstva obce Žáravice r. 2014 se uskuteční

Datum:   10.6.2014

Čas:       19.00 hod.

Místo:    Obecní úřad

 

Návrh programu zasedání:

 1. Zahájení.
 2. Kontrola usnesení.
 3. Volba ověřitelů zápisu.
 4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a závěrečný účet za rok 2013 obce Žáravice.
 5. Smlouva o poskytnutí grantu z programu Podpora pořízení územních plánů v roce 2014.
 6. Oblastní charita Pardubice, žádost o finanční dar.
 7. Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu v souladu se zákonem č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na dodávku dětského hřiště.
 8. Nepřidělení dotace od MMR, další možnost vybudování dětského hřiště.
 9. Různé.
 10. Diskuse.
 11. Usnesení.
 12. Závěr.

Žáravice 2.6.2014                                                                       Ing. Miroslav Lopatář - starosta obce


OBEC ŽÁRAVICE

Žáravice 29, pošta 533 16 Vápno u Přelouče

tel : 466 946 235, 774 946 235                                             IČO 00274640 ou.zaravice@worldonline.cz

Třetí veřejné zasedání Zastupitelstva obce Žáravice r. 2014 se uskuteční

 

Datum:   14. 4. 2014

Čas:       19.00 hod.

Místo:    Obecní úřad

 

Návrh programu zasedání:

 1. Zahájení.
 2. Kontrola usnesení.
 3. Volba ověřitelů zápisu.
 4. Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu se zákonem č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na dodávku dětského hřiště.
 5. Různé.
 6. Diskuse.
 7. Usnesení.
 8. Závěr.

 

Žáravice 4.4..2014

Ing. Miroslav Lopatář - starosta obce


OBEC ŽÁRAVICE

Žáravice 29, pošta 533 16 Vápno u Přelouče

tel : 466 946 235, 774 946 235                                            IČO 00274640 ou.zaravice@worldonline.cz

 

Druhé - mimořádné veřejné zasedání Zastupitelstva obce Žáravice r. 2014  

se uskuteční:

Datum:   26. 3. 2014

Čas:       19:00 hod.

Místo:    Obecní úřad

 

Návrh programu zasedání:

 1. Zahájení.
 2. Kontrola usnesení.
 3. Volba ověřitelů zápisu.
 4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a  závěrečný účet za rok 2013 Regionálního svazku obcí  Bohdanečsko.
 5. Přípojka elektřiny (areál  Hrada).
 6. Vybudování  plochy ze zámkové dlažby na místním hřišti.
 7. Možnost odkoupení pozemku p.č. 29/14Přístupová cesta přes pozemek p.č.560, LV 1001.
 8. Různé.
 9. Diskuse.
 10. Usnesení.
 11. Závěr.

Žáravice  18. 3. 2014

 Ing. Miroslav Lopatář - starosta obce


OBEC  ŽÁRAVICE

Žáravice 29, pošta 533 16 Vápno u Přelouče

tel : 466 946 235, 774 946 235                                                                   IČO 00274640                                     ou.zaravice@worldonline.cz

 

První veřejné zasedání Zastupitelstva obce Žáravice r. 2014 se uskuteční:

Datum:   24.2.2014

Čas:       18:30 hod.

Místo:    Obecní úřad

 

Návrh programu zasedání:

 1. Zahájení.
 2. Kontrola usnesení.
 3. Volba ověřitelů zápisu.
 4. Rozpočet obce na rok 2014.
 5. Rekonstrukce chodníku obci.
 6. Různé.
 7. Diskuse.
 8. Usnesení.
 9. Závěr.

 

Žáravice  17.2.2014

                                                                                                              ……………………………

                                                                                                         Ing. Miroslav Lopatář - starosta obce