DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Úvod

Obec Žáravice se nachází v okrese Pardubice, kraj Pardubický. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Přelouč. Obec Žáravice se rozkládá asi dvacet čtyři kilometrů západně od centra Pardubic a osm kilometrů severně od města Přelouč.
Nadmořská výška obce je 235 m. (zeměpisná šířka: 50°6’25’’, zeměpisná délka: 15°33’26’’).
 
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1436, kdy je král Zikmund spolu s dalšími majetky opatovického kláštera věnoval Diviši Bořkovi z Miletínka. Od r.1490 patřila Pernštejnům. Severovýchodně od vsi na opukovém kopci nad rybníkem „Švihov“ je místo, kterému se říká „Na Hradech“, kde podle tradice stávala tvrz. V roce 1492 byla tvrz vypleněna a škůdce celého okolí Jan Kozel ze Sušin vyhnán.
Státní přírodní rezervace „Na Hradech“ byla zřízena 17.2.1956 na rozloze 9,52 ha, jedná se o dubohabrovou pařezinu s příměsí buku na opukovém eluviu, pod nímž je rybník „Švihov“, kde dříve rostla kotvice, na břehu dodnes roste přeslička největší. Rezervace je rájem zpěvného ptactva, v okolí hnízdil i čáp černý.
V roce 1954 bylo „Na Hradech“ vybudováno přírodní divadlo, které bylo plně využíváno k sehrání mnoha divadelních představení a Žáravice se staly dostaveníčkem mnoha diváků z širokého okolí. V roce 1975 bylo vybudováno zázemí divadla – klubovna a šatna. V krásném lesním prostředí účinkovaly i profesionální soubory.
V nedávné minulosti byla uskutečněna celá řada akcí k zlepšení technického vybavení obce a životního prostředí / dešťová kanalizace, chodníky, výstavba prodejny, rekonstrukce hostince, zbudování dětského hřiště, úpravy prostranství atd. /.
K 1.1.1996 byl dán do provozu veřejný vodovod, který byl vybudován společně s obcí Sopřeč. Dne 1.1.2000 byla obec připojena na centrální vodovod.
V roce 1977 byla ukončena plynofikace obce.
 
Tolik k historii ve zkratce p. Kropáček Václav - kronikář obce.
 
Ke dni 1. 1. 2011 zde žilo 137 obyvatel.
Katastrální výměra je 2,74 km².