DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Programové prohlášení

Programové prohlášení Zastupitelstva obce Žáravice
2014 - 2018
 1. Obec bude i nadále hospodařit s vyrovnaným rozpočtem s cílem maximálního využití veškerých dotací při realizaci svých akcí. Bude dbáno na finanční možnosti obce tak, aby nedošlo k jejímu zadlužení.
 2. Obecní zastupitelstvo zajistí dle finančních možností pokračování rekonstrukce chodníků po celé obci.
 3. V průběhu volebního období dojde na základě odborného posouzení k rekonstrukci obecního rozhlasu.
 4. Průběžně bude prováděna údržba veřejného osvětlení.
 5. Vzhledem ke špatnému stavu oken v místní knihovně dojde k jejich výměně za nová.
 6. Protože  traktor, který je v současné době zapůjčován občanům je značně starý a shánění náhradních dílů je problematické dojde k zakoupení novější verze traktoru.
 7. Bude přistoupeno k opravě bývalé dílny společně se zavedením elektrické přípojky.
 8. Obecní zastupitelstvo bude vytvářet optimální podmínky pro činnost Sboru dobrovolných hasičů.
 9. Obecní zastupitelstvo bude umožňovat občanům zapůjčení  míchačky.
 10. Obec bude spolupracovat s Regio Hradec Králové a.s. na realizaci a dokončení územního plánu obce.
 11. Po dokončení územního plánu obce zastupitelstvo rozhodne o výběru vhodné lokality  na   vybudování nových stavebních parcel společně s jejich odkoupením a vypracováním následné studie.
 12. Obecní zastupitelstvo zajistí kontejnery na třídění druhotných surovin a alespoň 2x za rok odvoz nebezpečných a objemných odpadů.
 13. Obecní zastupitelstvo bude vyžadovat, aby se prostřednictvím jednotlivých komisí občané aktivně podíleli na zlepšení životních podmínek a kulturního dění v obci.
 14. Po dokončení pozemkové úpravy katastrálního území Sopřeč, bude obecní zastupitelstvo urgovat u pozemkového úřadu vybudování spojnice Žáravice – Vápno.
 15. Pro kulturní život v obci bude i nadále využíváno zařízení přírodního divadla na „ Hradech „, altánu na hřišti a  nové dětské hřiště.
 16. Zvýšená pozornost bude věnována životnímu prostředí, zejména rozšiřování zeleně v obci  péči o záhonky podél silnice, omezování nevzhledných zákoutí v obci a jejím okolí. Bude zároveň prováděno sečení zelených ploch a postřik chodníků proti plevelům.
 17. Obecní zastupitelstvo zajistí péči o vysazené stromky v prostoru vytěženého lesa  nad obcí směrem na Chýšť, kde je současný stav neuspokojivý.
 18. Bude dbáno na zlepšení komunikace mezi zastupitelstvem obce a občany. Včasná informovanost pomocí vývěsních skříněk, obecního rozhlasu , obecního časopisu,webových stránek obce  a jiných technologií,  které se nabízí.
 19. V sociálním programu bude věnována péče přestárlým občanům.
 20. Programové prohlášení Zastupitelstva obce Žáravice bude v průběhu volebního období možno doplnit, případně rozšířit o jiné aktuální body podle konkrétních podmínek.

Doufáme, že úkoly,  které jsme si na uvedené volební období před sebe postavily se setkají s podporou a pochopením našich občanů a aktivně se svou účastí zapojí do jejich plnění.

Schváleno  zastupitelstvem obce Žáravice dne  17.11.2014

 

 

 

 

Programové prohlášení Zastupitelstva obce Žáravice
2010 - 2014
 
1)      Obec bude hospodařit s vyrovnaným rozpočtem s cílem maximálního využití státních dotací při realizaci svých akcí. Bude dbáno na finanční možnosti obce tak, aby nedošlo k jejímu zadlužení.
2)      Obecní zastupitelstvo bude vytvářet optimální podmínky pro činnost Sboru dobrovolných hasičů, především pro úspěšnou práci s mládeží.
3)      Obecní zastupitelstvo zajistí dokončení rekonstrukce hasičské zbrojnice., a to přestavbu střechy, provedení nových venkovních omítek, zavedení vody.
4)      Obecní zastupitelstvo bude umožňovat občanům zapůjčení traktoru a míchačky.
5)      Obecní zastupitelstvo bude vyžadovat, aby se prostřednictvím jednotlivých komisí občané aktivně podíleli na zlepšení životních podmínek a kulturního dění v obci.
6)      Pro kulturní život v obci je nutno ve větší míře využívat zařízení přírodního divadla na ´´Hradech ´´ a dětského hřiště především pro sportovní vyžití mládeže. V této souvislosti bude zajištěno vybudování nového krytého přístřešku na místním hřišti.
7)      Obecní zastupitelstvo zajistí dle finančních možností opravu chodníků po celé obci.
8)      Průběžně bude prováděna údržba veřejného osvětlení a obecního rozhlasu.
9)      Zvýšená pozornost bude věnována životnímu prostředí, zejména rozšiřování zeleně v obci péči o záhonky podél silnice, omezování nevzhledných zákoutí v obci a jejím okolí. Bude zároveň prováděno sečení zelených ploch.
10) Obecní zastupitelstvo zajistí péči o vysazené stromky v prostoru vytěženého lesa a nového zalesněného prostoru nad přírodní rezervací. Bude se jednat zejména o vyžínání trávy, postřik proti plevelům a okusu stromků, případné dosázení stromků, údržba oplocení uvedených lokalit.
11) Bude dbáno na zlepšení komunikace mezi zastupitelstvem obce a občany. Včasná informovanost pomocí vývěsních skříněk / nové vývěsní skříňky v prostoru u bývalé prodejny a zřejmě i formou pololetního zpravodaje /.
12) Obecní zastupitelstvo zajistí kontejnery na třídění druhotných surovin a alespoň 1x za rok odvoz nebezpečných a objemných odpadů.
13) Obec se zapojí do společného projektu, který povede k elektronickému zpracování pošty. K uvedenému úkolu zajistí vyškolení určeného pracovníka.
14) Programové prohlášení Zastupitelstva obce Žáravice bude v průběhu volebního období možno doplnit, případně rozšířit o jiné aktuální body podle konkrétních podmínek.
Doufáme, že úkoly, které jsme si na uvedené volební období před sebe postavily se setkají s podporou a pochopením našich občanů a aktivně se svou účastí zapojí do jejich plnění.